Toive, 2007

Peijaksen sailaalan
ekumeenisen sairaalakappelin
lyijylasi-ikkunat

kuva Timo Laitala